Højstrupparken

Højstrupparkens afdeling 51 er blandt de bedste eksempler på byggeri af almennyttige boliger i efterkrigsårene.
Bygningerne og hele boligområdet rummer en lang række kvaliteter og derfor har mange af Højstrupparkens beboere
et stort engagement i området og er rigtigt glade for at bo der.

Der er imidlertid en række punkter, hvor bygninger og boliger trænger til renovering. Det gælder blandt andet de tekniske installationer, rørføringer og lign. Derudover er de fleste badeværelser meget små og utidssvarende i
deres indretning, og så er der ønske om at etablere elevatorer i nogle af opgangene for ældre og gangbesværede.

Derfor skal bebyggelsen renoveres. Der arbejdes i øjeblikket med en såkaldt Helhedsplan for Højstrupparken, der har til formål at styre denne proces og sikre at renoveringsprojektet sker i overensstemmelse med bebyggelsens kvaliteter og beboernes ønsker. Helhedsplanen har også det formål at sikre økonomien i renoveringsprojektet således, at der kan søges den relevante støtte til projektet fra Landsbyggefonden

Gå til tidslinje